مرکز، در چه موضوعاتی قبول پرونده می‌کند ؟

مجوز وکالت محدود به چند موضوع معین نیست ، و مرکز می‌تواند در هر زمینه‌ای قبول پرونده نماید، 
همواره در قبول پرونده سخت‌گیری و دقت صورت می‌گیرد، چرا که موفقیت در پرونده اهمیت فراوانی دارد و در روش تضمینی حق الوکاله در گروی موفقیت در پرونده است و معمولاً پس از بررسی کامل پرونده و ابعاد آن ، فقط در صورت امکان موفقیت حتمی و قطعی ، قبول پرونده صورت می‌گیرد.

مخاطبین مجموعه پس از دریافت مشاوره حقوقی، چنانچه درخواست اعلام وکالت و پیگیری توسط این مرکز را داشته باشند ، در ابتدا درخواست خود را مطرح می‌نمایند که مرکز پس از بررسی موضوع و تشخیص توانایی انجام موضوع به شکل تضمینی ، با تعیین مبلغ حق الوکاله مبادرت به انعقاد قرارداد با مراجع نموده و در این قرارداد تعهدات مرکز از جمله تضمین موفقیت و یا زمان لازم جهت رسیدن به خواسته متقاضی نیزدرج می‌گردد.

 

 • مهریه

 • اثبات فرار زوج از پرداخت دین (مهریه)

 • اثبات عدم استحقاق مهریه 

 • طلاق به صورت یک طرفه از سمت زوج و یا زوجه

 • حضانت و اثبات عدم صلاحیت حضانت زوج و یا زوجه

 • اثبات مالکیت و توقیف و دریافت ثمن و یا مال

 • اثبات ابراء مهریه و برائت ذمه زوج

 • اثبات دین ، طلب

 • وصول دین ، طلب

 • اثبات عدم وجود دین و طلب

 • چک ، سفته ، برات و اسناد تجاری

 • اختلافات ناشی از قراردادهای  مالی ، تجاری

 • اختلافات و دعاوی مرتبط با اراضی ملی و بنیاد و جهاد

 • امور ملکی و اثبات مالکیت و عدم مالکیت

 • املاک مشاء و شراکتی

 • املاک پیش فروش شده

 • دعاوی مرتبط با شهرداری 

 • دعاوی بانکی و تسویه و تقلیل جرایم بانکی 

 • جرایم و عوارض بانکی و شهرداری