۱۳۹۶-۱۱-۲۴

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکى

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکى     چکیده :                             […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۳

ثبت‌اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم ازجمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۷

مالکیت چیست ؟

مفهوم مالکیت از آنجایی که تملک در واقع یکی از استثنائات وارد بر اصل احترام به مالکیت شخصی افراد است، لزوماً می بایست پیش از پرداختن […]
۱۳۹۵-۰۱-۲۰

ملک مشاع و روش تقسیم املاک مشاع

ملک مشاع چیست ؟ ملک مشاع به ملکی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت همه به نحو وسیع و گسترده است؛ به این […]
۱۳۹۵-۰۱-۱۳

اجرا احکام مدنی و شناخت آن

اجرای احکام مدنی اجرای احکام به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می‌گیرد. اجرا ی حکم و […]