۱۳۹۶-۱۲-۰۲

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

ابراء در حقوق ایران و انگلیس   ابراء در حقوق ایران و انگلیس ، وکیل تضمینی ، وکیل حضانت تضمینی ، وکیل طلاق و مهریه . اصطلاح […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۹

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی ولایت (به فتح و کسر واو) در لغت به معنی حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری‌دادن، […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۹

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی   یکی از پدیده‌های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه‌های گروهی […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۸

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی   امروزه لقاح مصنوعی یک یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح‌شده است و ازنظر علوم تجربی با […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۸

طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده

طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده           وکیل مهریه      طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و […]